Tussen jongeren of in eenzelfde gezin?

Ook tussen minderjarigen kan er seksueel misbruik zijn. Dat noemen we seksueel grensoverschrijdend gedrag.

En incest is als er seksueel misbruik is tussen personen in één gezin.

Een initiatief van

CAW
Vlaamse overheid
Vertrouwenscentrum
1712

Webmaster

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
HolonCom

Officieel lid van

Trusty