Ben je zelf een pester?

Je weet dat je een pester bent. Misschien gewoon uit verveling, omdat je er een kick van krijgt? Of je doet mee omdat je zelf niet gepest wit worden? Pesten maakt je stoer maar misschien ben je zelf over sommige dingen wat onzeker of zelfs bang.

Het is eigenlijk eenvoudig: Wie goed in zijn vel zit, pest niet. Stap uit dat vervelende gedrag en probeer op een normale, positieve manier om te gaan met je leeftijdsgenoten..

Pestkop

Sommige dagen wil ik pesten,
zomaar, ‘k weet zelf niet waarom.
Liefst die kleine met haar vlechten
of Toon die niet goed leren kan.

Als ik me rot voel ga ik pesten,
in schelden ben ik dan heel goed.
Domkop, kleine schele, stinkerd …
Hé, je moeder heeft rood haar.

Sommige dagen ga ik pesten,
dan ben IK bij ’t spel de baas.
Ik beslis wie niet mag meedoen,
da’s dan pech, voor hem of haar.

Als ‘k me rot voel ga ik pesten,
maar wie heeft daar dan wat aan.
Wie voelt zich nadien het slechtst?
Jij of ik? Vraag ik me af.

Wil je zelf iets doen aan je pestgedrag? Praat er eens over met iemand in je buurt of bel of mail met 1712.
 

Een initiatief van

CAW
Vlaamse overheid
Vertrouwenscentrum
1712

Webmaster

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
HolonCom

Officieel lid van

Trusty