Cyberpesten

Cyberpesten zijn alle vormen van pesten via gsm of internet. Bijvoorbeeld iemand toevoegen in een WhatsAppgroep met als enige doel hem of haar te beledigen en te vernederen.

Een paar vaststellingen uit onderzoek over cyberpesten:

  • Een derde van de kinderen en jongeren maakte het ooit mee dat ze gecyberpest werden.
  • Een vijfde van de kinderen en jongeren heeft zelf al eens gecyberpest.
  • Jongeren die cyberpesten, zijn vaak iets ouder dan hun slachtoffers.
  • Cyberpesten gaat vaak samen met gewone pesterijen.
  • Je maakt meer kans om bij cyberpesten betrokken te raken als je meer tijd online spendeert.
  • Je maakt meer kans op misbruik van informatie als je veel persoonlijke informatie op het internet zet.
  • Ouders onderschatten het risico op problemen met cyberpesten.

 
Twee vuistregels www.kieskleurtegenpesten.be

  1. Alle informatie die je in het gewone leven voor jezelf houdt, geef je ook niet prijs op internet. Denk aan je dagboek of je tandenborstel. Die hou je ook voor jezelf.
  2. Al wat je niet in het ware leven recht in iemand zijn gezicht durft te zeggen, tik je niet in op msn of Facebook.

 
Wil je meer weten over veilig en verantwoord internetgebruik?
www.clicksafe.be

Film in de kijker:

Después de Lucia (After Julia) van Michel Franco (2013):

Een initiatief van

CAW
Vlaamse overheid
Vertrouwenscentrum
1712

Webmaster

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk
HolonCom

Officieel lid van

Trusty