Het is niet jouw schuld

Het is niet jouw schuld

Word jij vaak uitgescholden? Is er iemand die jou fysiek pijn doet, slaat, schopt, ...? Worden er persoonlijke spullen van jou afgepakt? Dwingt iemand jou tot seksuele handelingen? Dan ben je slachtoffer van geweld. Hoewel je je daardoor erg onzeker en beschaamd kan voelen is het niet jouw schuld dat dit gebeurt. Je kan er best met iemand over praten. 

Het verhaal van Clara

Het verhaal van Clara

Bij ons thuis daar was geen ruzie, en dat was het probleem! Daar was een ontzettende spanning en ik had soms het gevoel dat het op ontploffen stond of dat ik op het punt stond te verdrinken. Dat was heel raar, soms waren wij met 4 thuis en toch was het er zo muisstil. Je voelde de spanning in huis. Ik had soms zelfs schrik om te bewegen. Er waren dagen dat ik de hele dag op mijn kamer zat.

Tips van Cleo

Tips voor slachtoffers

 • Zoek contact met lotgenoten.
 • Geef aan wat jij verwacht.
 • Het is niet jouw schuld.
 • Een gesprek met de dader lucht op.
 • Als praten te moeilijk is. Schrijf.
 • Verwacht niet te veel van jezelf.

Tips voor de omgeving

 • Spreek het slachtoffer aan als je een vermoeden hebt.
 • Blijf onvoorwaardelijk aanwezig voor de jongere.
 • Geef het kind tijd en ruimte.
 • Lichaamstaal is sprekend.
 • Dwing het kind niet.
 • Als praten te moeilijk is, help het kind tekenen of schrijven.
 • Steun kinderen die zichzelf beschadigen en veroordeel hen niet.
 • Het is niet de schuld van het slachtoffer.
 • Blijf aanwezig bij kinderen die aantrekken en afstoten.

Lees alle tips

Video's

Zoë over seksueel misbruik

My name is Luka - Suzanne Vega

Wat is geweld?

Geweld en agressie zijn alle acties die anderen schade of verwondingen toebrengen. Agressie kan verbaal zijn, door woorden of tegen materiaal, zoals bij vandalisme. Geweld kan psychisch zijn en de kwetsuren zijn dan mentaal, bijvoorbeeld iemand negeren: dat maakt je zelfbeeld kapot.

Fysiek geweld wil zeggen dat iemand lichamelijk gekwetst wordt door een handeling van iemand anders, bijvoorbeeld iemand slaan en schoppen. Fysiek geweld kan ook op jezelf gericht zijn, bijvoorbeeld jezelf krassen. Dat heet automutilatie of zelfverminking.

Seksueel geweld is iemand dwingen tot ongewilde seksuele handelingen, bijvoorbeeld iemand dwingen om zich te laten aanraken.

Financieel geweld zijn handelingen waar een persoon financieel nadeel van ondervindt, zoals afpersen of stelen.

Pesten, kindermishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik: het zijn allemaal vormen van geweld.

Harde cijfers >

Wat kun jij doen?

Elk vermoeden van geweld telt! Geweld kan niet en moet zo snel mogelijk stoppen. 
Als je slachtoffer bent, neem dan iemand in vertrouwen.

Als je getuige bent van geweld, bespreek met het slachtoffer wat er moet gebeuren zodat het geweld zo snel mogelijk stopt.

Wat kun jij doen?

Je mailt en belt 1712 in alle vertrouwen

Als je belt naar 1712 is dat niet te zien op de telefoonrekening. En je hoeft niet te zeggen wie je bent. Dat kan dus anoniem.

Je gesprekspartner moet zich ook houden aan beroepsgeheim. Daar is maar 1 uitzondering op: als er in een noodsituatie ernstig gevaar dreigt, en er geen andere manier is om dat gevaar te stoppen.

Normaal zetten hulpverleners geen verdere stappen zonder dat jij daarvan op de hoogte bent.

Je mailt en belt 1712 in alle vertrouwen

Links

Wil je meer weten over bepaalde onderwerpen dan vind je hier de links naar verschillende websites.
Er zijn nog organisaties waar je terecht kan met jouw vragen. Je kan doorklikken op de link om deze organisaties te contacteren.

Een initiatief van

1712
Vlaamse overheid
CAW
Vertrouwenscentrum

Webmaster

Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Officieel lid van

Trusty